Innmelding i rideklubben

Innmelding i rideklubben 

For å melde deg inn i rideklubben vår gjøres dette nå direkte på innmeldingssiden til Norges idrettsforbund ved å følge lenken over. Vår informasjonsflyt ut til medlemmene vil være på epost og på facebookgruppen til Øvre Vang kjøre og rideklubb. Husk å sjekke søppelposten din. Les våre medlemsbetingelser før du melder deg inn!