Rideknappen 25.05.19

19.05.2019

Det inviteres til rideknappen 25.05.19 kl 12 Påmelding til Nasrin 87698068 skriv hvilken knapp og ønsket hest


Grad I

 • Gå ut / inn av boksen. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
 • Pålegging av grime.
 • Binding av hest med grime og grimeskaft
 • Pussing av hest
 • Leie ferdig oppsalet hest ut / inn av boksen
 • Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting
 • Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier)
 • Oppstilling og avsitting med klargjøring før innleiing samt innleiing.

  Grad 2

  Før prøven begynner skal kandidaten selv ha satt på grime, bundet hesten med lettløselig knute og pusset den.

  1. Oppførsel og orden ved behandling av hest - stalldisiplin
  2. Oppløfting av bein, rensing av høver
  3. Opp- og avsaling, samt pålegging og avtagning av hodelag
  4. Gjøre rede for farge og avtegn på hesten man skal ri
  5. Ridning, som skal omfatte følgende:
   1. Oppsitting, ridning i skritt
   2. Skritt på lange tøyler
   3. Skritt på korte tøyler
   4. Volter og rette linjer i skritt (10 m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og ved rett opp)
   5. Trav lettridning og nedsitting på rette linjer
   6. Holdt
   7. Avsitting
   8. Leiing av hesten ut av banen
  6. Avsitting
  7. Leie hesten ut av banen

   Grad 3

   Før prøven skal kandidaten selv ha bundet, pusset og sadlet sin hest.

   1.Litt om fôring:
   - Hvor ofte bør en hest fôres og vannes?
   - Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
   - Hva slags fôrslag brukes vanligvis?
   - Nevn et par ting som kan skje hvis hesten blir feilaktig fôret
   Les mer om fôring av hest

   2.Ridning i skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor (ca 15 min.) 3 travbommer samt et lite krysshinder skal forseres i trav. Dommeren står på ridebanen og kommanderer øvelsene.
   Les mer om grunnsitser i ridning

   3.Ridning i skritt og trav i moderat trafikkert område og / eller i tur/ skogsterreng med leder (dommeren skal være turelder). Maks antall ryttere er 8. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og og i skog og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.

   Grad 4

   Før prøven skal kandidaten selv ha pusset og sadlet opp hesten sin.

   1.Gjør rede for hestens adferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel
   Les mer om hestens adferd her

   2.Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
   Les mer om sikkerhet i stallen her

   3.Ta fra hverandre og sett sammen delene i et hodelag. Gjør rede for navn på saltøyets deler.
   Les mer om hestens utstyr her

   4.Utføre rengjøring og smøring av hodetøy.

   5.Sitsklasse. Dommeren står i ridebanen og kommanderer øvelsene. Maks. 8 ryttere Følgende skal inngå:
   - Skritt på korte og lange tøyler.
   - Trav nedsitting og lettridning. I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer / kavaletter.
   - Galopp nedsitting på rette og bøyde spor og storvolter.
   - Galoppere over et lite hinder (40-50 cm)

   Grad 5

   1.Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale.
   Les mer om stell av hest til konkurranse

   2.Forklar hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
   Les mer om visitering av hest

   3.Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten.
   Les mer om hestens fysiologi og anatomi

   4.Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav.
   Les mer om mønstring av hest

   5.Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Dette kan utføres som turridning der dommeren er turleder.

   6.Gjøre rede for trafikkregler for hest.

   7.Hopping: Et hinder (maks høyde 50 cm), hoppes minimum 2 ganger.

   8.Dressur: Program LC:1 (den til enhver tid gjeldene utgave)
   Se dressurprogram her