Rideklubben

Medlemskontingenten 2020

Familiekontingent 600

Seniorkontingent 450

Juniorkontingent 400

Vi forventer at våre medlemmer deltar på dugnad to ganger i året, 

Juniormedlemskap deltar med 1 voksenperson x 2 i året.

Familiemedlemskap deltar med 2 voksenpersoner x 2 i året.

Dersom du IKKE ønsker ditt tlfnr delt med andre klubbmedlemmer gi beskjed til siri_gjoesti@hotmail.com

Som medlem i Øvang vil man også få noen ekstra fordeler.

* Bladet Hestesport.

* Rabatt i heste- og rideutstyrsbutikken "Nøff" ved Maurud Stall.

* Gratis temakvelder og billig leie av rideskolehestene ved stevner og eksterne treninger .